XANDOR Connectors v České republice

Výrobní závod XANDOR Automotive v České republice byl vybudován v roce 2003 nedaleko Chomutova. Moderní budova o rozloze 11 000 metrů čtverečních byla dokončena v květnu 2004. Výroba se zpočátku soustředila na posilovače řízení a následně na rozvod kapalin, především na potrubní systémy klimatizačních vedení. Dnes závod používá různé procesy včetně laserového svařování a svařování hliníku metodou TIG, indukčního pájení, řezání trubek a 3D tisku.

 

Závazkem vedení společnosti XANDOR Automotive CZ s.r.o., Chomutov, Česká republika je:

  • neustále zlepšovat integrovaný systém řízení,
  • dodržovat právní a jiné požadavky ve všech relevantních oblastech, včetně životního prostředí, zdraví a bezpečnosti,
  • identifikovat zdravotní a bezpečnostní rizika, vyhodnocovat jejich závažnost, přijímat opatření k jejich odstranění a vytvářet tak podmínky pro prevenci úrazů a nemocí,
  • snížit produkci odpadů a zvýšit jejich opětovné materiálové nebo energetické využití,
  • vzdělávat zaměstnance v problematikách kvality, životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti,
  • otevřeně komunikovat a spolupracovat se zainteresovanými stranami v problematikách kvality, ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Německo

XANDOR Automotive Germany GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 1
76532 Baden-Baden
Německo

Německo

XANDOR Automotive Services GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 1
76532 Baden-Baden
Německo

Německo

XANDOR Automotive GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 1
76532 Baden-Baden
Německo

Česká Republika

XANDOR Automotive CZ s.r.o.
Karlovarska 5578
430 01 Chomutov
Česká republika

+420 474 313 113 XANDOR Group Information

Čína

XANDOR Trading (Wuxi) Co. Ltd.
Room 1405
No. 1, North Yingbin Road
Xishan District, Wuxi
China

Čína

XANDOR Senstar Automotive
Fluid Connector (Shanghai) Co Ltd
West Part of Plant FM 12-4
No. 388, Aidu Road
Pilot Free Trade Zone
Shanghai
People’s Republic of China (PRC)