Všichni v XANDOR Connectors jsme odhodláni udělat vše pro to, aby naše společnost vynikala.

Naším cílem je, aby nás okolí vnímalo jako společnost nabízející vysokou kvalitu a vynikající úroveň zákaznických služeb. Jdeme cestou dynamické inovační strategie, abychom mohli našim zákazníkům a koncovým uživatelům poskytnout agilní řešení v této rychle se měnící době. Pracoviště je živé, energické a plné kolegů, kteří se ztotožňují s firemními hodnotami. To jsme my, XANDOR Connectors.

Naše vize

Naše vize definuje naše cíle, které se především zaměřují nejen
na finanční cíle, ale také na poskytování vynikající zákaznické zkušenosti, na skvělé pracovní prostředí a na to, abychom byli dobrým sousedem všem členům místních komunit.

Naše strategie

Klíčem k realizaci této vzrušující vize je naše robustní strategie.

ZAMĚŘENÍ
Soustředíme se na vybrané zákazníky, které chceme podporovat globálně.
Využijeme stávající vztahy a stopu k vytváření příležitostí křížového prodeje a zvyšování podílu na celkových nákupech našich stávajících zákazníků.
Kdykoli to bude možné, zajistíme maximalizaci synergie napříč divizemi a pobočkami.

RŮST
Agresivně hledáme nové obchody za účelem využití volných kapacit.
Zlepšujeme strukturu nákladů a konkurenceschopnost.
Pracujeme na růstu v Číně a vstupu na severoamerický trh.
Uvádíme na trh PACCS.

FIREMNÍ KULTURA
Vytváříme prostředí, které charakterizuje pracovitost, vytrvalost, zaměření na zákazníka, agilnost a kvalita založená na důvěře.
Živé pracovní prostředí založené na poctivosti, respektu a podnikatelském duchu.

Naše hodnoty

V XANDOR Connectors věříme, že finanční úspěch nutně neznamená, že jste skvělou společností. Vytváříme firmu, pro kterou je nesmírně důležitá komunikace se zákazníky, dodavateli, kolegy a komunitou. Naše chování vyplývá z našich hodnot. Budujeme firmu, jejímž základem je důvěra.

Produktům a službám od XANDOR Connectors můžete vždy důvěřovat. Kolegům z XANDOR Connectors můžete vždy důvěřovat. Naši zákazníci, dodavatelé a místní komunita mohou XANDOR Connectors vždy důvěřovat.

Mezi naše hodnoty patří:

DŮVĚRA

AGILITA

PODNIKATELSKÝ DUCH

ODPOVĚDNOST

OTEVŘENOST

RESPEKT

Chcete být součástí našeho týmu? Podívejte se na volná pracovní místa:

Volná pracovní místa

Německo

XANDOR Automotive Germany GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 1
76532 Baden-Baden
Německo

Německo

XANDOR Automotive Services GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 1
76532 Baden-Baden
Německo

Německo

XANDOR Automotive GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 1
76532 Baden-Baden
Německo

Česká Republika

XANDOR Automotive CZ s.r.o.
Karlovarska 5578
430 01 Chomutov
Česká republika

+420 474 313 113 XANDOR Group Information

Čína

XANDOR Trading (Wuxi) Co. Ltd.
Room 1405
No. 1, North Yingbin Road
Xishan District, Wuxi
China

Čína

XANDOR Senstar Automotive
Fluid Connector (Shanghai) Co Ltd
West Part of Plant FM 12-4
No. 388, Aidu Road
Pilot Free Trade Zone
Shanghai
People’s Republic of China (PRC)