V XANDOR Connectors jsme se zavázali k roli vysoce spolehlivého dodavatele, kvalitního zaměstnavatele a odpovědného člena společnosti.

To jde ruku v ruce s uvědoměním si dopadu našich činností na svět kolem nás. Proto ve výrobě často používáme recyklovatelné kovové komponenty.

Pro budoucnost a ve spolupráci s našimi zákazníky aktivně pracujeme na nových designech zaměřených na „odlehčení“ komponent v ještě větší míře, a to se všemi environmentálními benefity, které z toho plynou. Tato výzva není nikdy u konce.

 

V XANDOR Connectors se při utváření udržitelné budoucnosti opíráme o tři pilíře: ekonomický, environmentální a sociální.

Vzhledem k tomu, že závody XANDOR Connectors jsou výrobní, uvědomujeme si, že naše procesy mohou mít přímý i nepřímý dopad na životní prostředí. Pokud tyto dopady nejsou správně řízeny, mohou být rozsáhlé. Jakožto důvěryhodný a odpovědný výrobce identifikujeme a řídíme aspekty svých činností, které by mohly mít environmentální dopad.

Naše závody pravidelně monitorují svou energetickou účinnost, aby mohly snížit spotřebu a zlepšit efektivitu.

V XANDOR Connectors chceme budovat udržitelné komunity v lokalitách, ve kterých působíme. To zahrnuje spolupráci s místními zainteresovanými stranami a podporu potřeb našich komunit. Podporujeme řadu místních charitativních organizací a komunitních skupin prostřednictvím získávání finančních prostředků, sponzorství a přímé účasti na akcích na podporu komunit v našem okolí.

Přečtěte si naše prohlášení o energetické politice:

Prohlášení o energetické politice

Německo

XANDOR Automotive Germany GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 1
76532 Baden-Baden
Německo

Německo

XANDOR Automotive Services GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 1
76532 Baden-Baden
Německo

Německo

XANDOR Automotive GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 1
76532 Baden-Baden
Německo

Česká Republika

XANDOR Automotive CZ s.r.o.
Karlovarska 5578
430 01 Chomutov
Česká republika

+420 474 313 113 XANDOR Group Information

Čína

XANDOR Trading (Wuxi) Co. Ltd.
Room 1405
No. 1, North Yingbin Road
Xishan District, Wuxi
China

Čína

XANDOR Senstar Automotive
Fluid Connector (Shanghai) Co Ltd
West Part of Plant FM 12-4
No. 388, Aidu Road
Pilot Free Trade Zone
Shanghai
People’s Republic of China (PRC)